Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op deze site wordt met hoge regelmaat up-to-date gehouden, waarbij de inhoud zo actueel als mogelijk wordt weergegeven. Derhalve zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze website te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Copyright

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autobedrijf van den Wildenberg.

Virussen

Hoewel de provider waarbij de website van Autobedrijf van den Wildenberg is ondergebracht, zorgvuldig haar hardware controleert op virussen, kan op geen enkele wijze garantie worden gegeven op eventuele besmetting van uw computersysteem en/of programmatuur met (computer-) virussen.

Juli 2016
Autobedrijf van den Wildenberg